Projekt remontu kamienicy przy ul. Augustiańskiej w Krakowie

655762114
Projekt obejmował zmianę kolorystyki elewacji. Budynek nie jest wpisany w rejestr zabytków jednak, ochronie konserwatorskiej podlega kształt oraz wizerunek ulicy Augustiańskiej, stąd konieczność zachowania historycznego wyglądu elewacji.
032203406
Projekt zakładał zmianę wizerunku drzwi wejściowych, wszystko oczywiście za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
246353393
Projekt zakładał wykonanie oświetlenia nocnego elewacji. Subtelne oświetlenie podkreśla walory estetyczne elewacji.
567907884
Projekt zakładał montaż opraw oświetleniowych w gzymsie na elewacji. Dolne oświetlenie podkreśla kształt i wykończenie okien.
ZOBACZ INNE PROJEKTY