Projekt nowatorskiego domu na działce ze spadkiem, J4