Konkurs na osiedle domów jednorodzinnych ? II miejsce

Zespół projektowy
Projekt opracowany przez pracownię:   jmsSTUDIO ARCHITEKCI - KRAKÓW Projekt został opracowany przez zespół projektowy pracowni architektonicznej:   jmsSTUDIO s.c. Magdalena Kidoń Michał Smolarski   w skład którego wchodziła Magdalena Kidoń.
Dodatkowe informacje
Konkurs na osiedle domów jednorodzinnych ? II miejsce
Kategorie
Domy jednorodzinne Nowoczesna architektura Budynki wielorodzinne Budynki usługowe Konkursy
Masz pytania? Zadzwoń!
Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
601-671-182

pon.-pt. 9:30-17:00

osiedle domow jednorodzinnych w gliwicach

OSIEDLE DOMOW JEDNORODZINNYCH W GLIWICACH

Należy sobie zadać pytanie jak będzie funkcjonował człowiek w przestrzeni, nie tylko w skali mikro tzn. swojego domu, ale w szerszej skali całego założenia urbanistycznego. Odpowiedzią jest przenikanie się przestrzeni prywatnych, półprywatnych i publicznych, Celowym założeniem jest nie projektowanie ogrodzeń i wydzielanie poszczególnych działek czy kwartałów zabudowy. Mniej formalnymi oddzieleniami mogą być niskie drewniane murki, drewniane płoty kępy krzewów czy traw ozdobnych.
zagospodarowania terenu osiedla domow pod gliwicami

ZAGOSPODAROWANIA TERENU OSIEDLA DOMOW POD GLIWICAMI

Celowym założeniem było zintensyfikowanie zabudowy na możliwie niewielkich działkach tak aby możliwe było stworzenie wspólnej przestrzeni która będzie atrakcyjna dla wszystkich mieszkańców jak tak osób odwiedzających. Umiejętnie kreowana urbanistyka pozwala na integracje osób przebywających na danej przestrzeni. Ciągi piesze przenikają się z przestrzeniami dla ruchu rowerowego ze strefami do rekreacji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób starszych.
koncepcja zalozenia parkowego osiedla

KONCEPCJA ZALOZENIA PARKOWEGO OSIEDLA

Architektom zależało na stworzeniu interesujących miejsc rekreacji, nie tylko placów zabaw ale także alejek, miejsc do rekreacji dla młodzieży i osób dorosłych. Ścieżki i drogi w lesie nigdy nie są proste podobnie rzecz się ma w niniejszym założeniu, dużo atrakcyjniej wygląda przestrzeń gdy poruszamy się po liniach krzywych, nie ma monotonii a z każdego miejsca mamy inny widok i inną kompozycje.
wizualizacje wnetrz domow jednorodzinnych

WIZUALIZACJE WNETRZ DOMOW JEDNORODZINNYCH

Układ komunikacji kołowej ograniczony został do koniecznego minimum. Opiera się na pętli w postaci drogi pożarowej z minimalnymi 11-sto metrowymi promieniami skrętu. Każda z działek ma dostęp do drogi pożarowej. Wewnętrzna komunikacja w obrębie jednej działki odbywa się na zasadzie współwłasności.
projekt konkursowy na zagospodarowanie osiedla domow jednorodzinnych

PROJEKT KONKURSOWY NA ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA DOMOW JEDNORODZINNYCH

Niezwykłym walorem działki są znajdujące się na niej drzewa. W przedstawionej koncepcji zakłada się pozostawienie maksymalnie dużej ilości drzew. Zieleń, która musi zostać wycięta, posłuży do budowy ciągów pieszych, chodników oraz obiektów małej architektury. Aby jeszcze bardziej wzmóc wrażenie jakie niesie ze sobą zieleń, parkingi mogą być tworzone w systemie tzw. zielonych parkingów.
rysunki rzutow i przekroj przez budynek w zabudowie szeregowej

RYSUNKI RZUTOW I PRZEKROJ PRZEZ BUDYNEK W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

Projekt konkursowy uwzględnia 4 typy budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, wśród których 2 typy mogą występować w zabudowie bliźniaczej. Dodatkowo występuje 1 typ budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Takie zróżnicowanie pozwala lepiej zaspokoić zindywidualizowane potrzeby klientów spełniając tym samym współczesne wymogi rynkowe.
projekt zagospodarowania osiedla domow jednorodzinnych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA DOMOW JEDNORODZINNYCH

Poniższa prezentacja przedstawia pracę konkursową na projekt osiedla domów jednorodzinnych w gliwickiej dzielnicy Ostropa. Praca została doceniona przez jury konkursowe otrzymała drugie miejsce wśród najlepszych, nadesłanych prac. Lokalizacja konkursu stała się główną inspiracją i punktem wyjścia do rozważań projektowych. Niezwykle interesujące położenie niemalże w centrum miasta a jakże bardzo na uboczu, pozwala odkryć sielski krajobraz, skarb wśród lasu i pól w samym sercu Śląska. Pozwala być równocześnie na wsi jak i w mieście, co pozwala wykorzystać atuty obu tych miejsc. Z jednej strony łatwy dostęp do kultury, usług i edukacji z drugiej zaś strony kojący szum drzew i zapach ziemi, wiatru, pól i łąk.
wizualizacja domu jednorodzinnego szeregowego k5

WIZUALIZACJA DOMU JEDNORODZINNEGO SZEREGOWEGO K

Ostatni typ obiektu zaprojektowany w ramach konkursu to budynek jednorodzinny szeregowy. Warunki konkursu określały konkretnie procentowy udział danej zabudowy, jednakże parametry określone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego pozwalały na zintensyfikowanie zabudowy przy większym procentowym udziale właśnie domów szeregowych i bliźniaczych.
projekt domu jednorodzinnego k4

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO K4

Celem architektów było stosowanie jak największej ilości przeszkleń, szczególnie zaś w strefie dziennej i klatek schodowych, gdzie takie rozwiązanie jest jak najbardziej pożądane. W ten sposób granica między wnętrzem, a zewnętrzem domu zaciera się, co wpływa na większą integrację mieszkańców z atrakcyjnym środowiskiem naturalnym terenu konkursowego.
projekt domu jednorodzinnego k1

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO K1

Każdy typ budynku został szczegółowo zaprojektowany nie tylko w warstwie wizualnej, ale także w warstwie przestrzenno-funkcjonalnej wnętrza. Opracowanie jest na poziomie projektu budowlanego branży architektonicznej, może zatem stanowić niezależny projekt gotowy do zakupu przez inwestora. Dokładne opisy wraz z wizualizacjami i układami funkcjonalnymi wnętrz poszczególnych domów znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Realizacje.
koncepcja domu jednorodzinnego k3

KONCEPCJA DOMU JEDNORODZINNEGO K3

Najwyższy standard prezentuje budynek jednorodzinny K1 o powierzchni użytkowej 190 metrów kwadratowych, z garażem dwustanowiskowym oraz z rekreacyjnym basenem zewnętrznym. Budynek K2 liczy 165 metrów kwadratowych oraz posiada garaż dwustanowiskowy w wyposażeniu. Budynek K3 i K4 mogą być stosowane zarówno w zabudowie wolnostojącej, jak i bliźniaczej i posiadają tą samą powierzchnie użytkową równą 135 metrów kwadratowych.
koncepcja domu jednorodzinnego k2

KONCEPCJA DOMU JEDNORODZINNEGO K2

Wspólnym mianownikiem architektonicznym wszystkich budynków są dwuspadowe dachy kryte nowoczesną blachą płaską oraz użyte na elewacji materiały w postaci białego tynku oraz czerwonej cegły, tak charakterystycznej dla budownictwa Górnego Śląska. Zróżnicowanie standardu realizowane jest poprzez zastosowanie odpowiedniej bryły i metrażu budynków mieszkalnych.

Architektom zależało na stworzeniu interesujących miejsc rekreacji, nie tylko placów zabaw ale także alejek, miejsc do rekreacji dla młodzieży i osób dorosłych. Ścieżki i drogi w lesie nigdy nie są proste podobnie rzecz się ma w niniejszym założeniu, dużo atrakcyjniej wygląda przestrzeń gdy poruszamy się po liniach krzywych, nie ma monotonii a z każdego miejsca mamy inny widok i inną kompozycje.