Projekt zadaszenia dziedzińca Zamku Sułkowskich w Bielsku

Zespół projektowy
projekt został opracowany przez zespół jmsSTUDIO s.c.
Dodatkowe informacje
Tak projekt został opracowany przez pracownię jmsSTUDIO - ARCHITEKCI na indywidualne zlecenie Klienta.
Kategorie
Nowoczesna architektura Adaptacje i przebudowy Budynki usługowe Konkursy
Masz pytania? Zadzwoń!
Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
601-671-182

pon.-pt. 9:30-17:00

034660706

034660706

W projekcie posadzki wykorzystano logo miasta wywodzące się od rzeki Białej oraz inicjałów miasta. Z poziomu użytkownika dziedzińca układ kompozycyjny czytany jest jako kręta ścieżka na końcu której napotykamy się na źródło wody - czyli pozostałość po zamkowej studni. Powiązanie historii zamku oraz kontekstu miejskiego dało czytelny przekaz projektowy. Kształt oraz lokalizacja studni na poziomie posadzki było kolejnym założeniem projektowym które dało początek kompozycji zadaszenia dziedzińca.
174252158

174252158

Drugą podporę dla nośnych wiązarów stanowi usytuowany w ich centrum,stalowy przestrzenny pierścień, tzw. tambur. Założeniem koncepcyjnym jest aby ten element został wykonany z profili zimnogietych zamkniętych (kwadratowych/prostokątnych) i walcowanych jako element wielogałęziowy. Koncepcja konstrukcji kratownic zakłada wykonanie wiązarów o pasach równoległych i wykratowieniu krzyżulcowym, elementy wiązarów zależnie od miejsca wbudowania wykonane zostaną z profili walcowanych i profili zamkniętych prostokątnych oraz blachownic. Sztywność ustroju osiągnięta zostaje przez przestrzenny układ stężeń z profili i prętów gładkich napinanych. W celu częściowej kompensacji sił oddziaływujących na istniejącą konstrukcję budynku, projektuje się układ cięgien prowadzonych poziomo na wysokości okapu muru.

W projekcie posadzki wykorzystano logo miasta wywodzące się od rzeki Białej oraz inicjałów miasta. Z poziomu użytkownika dziedzińca układ kompozycyjny czytany jest jako kręta ścieżka na końcu której napotykamy się na źródło wody - czyli pozostałość po zamkowej studni. Powiązanie historii zamku oraz kontekstu miejskiego dało czytelny przekaz projektowy. Kształt oraz lokalizacja studni na poziomie posadzki było kolejnym założeniem projektowym które dało początek kompozycji zadaszenia dziedzińca.