Projekt zadaszenia dziedzińca Zamku Sułkowskich w Bielsku

Zespół projektowy
Dodatkowe informacje
Kategorie
Nowoczesna architektura Adaptacje i przebudowy Budynki usługowe Konkursy
Drugą podporę dla nośnych wiązarów stanowi usytuowany w ich centrum,stalowy przestrzenny pierścień, tzw. tambur. Założeniem koncepcyjnym jest aby ten element został wykonany z profili zimnogietych zamkniętych (kwadratowych/prostokątnych) i walcowanych jako element wielogałęziowy. Koncepcja konstrukcji kratownic zakłada wykonanie wiązarów o pasach równoległych i wykratowieniu krzyżulcowym, elementy wiązarów zależnie od miejsca wbudowania wykonane zostaną z profili walcowanych i profili zamkniętych prostokątnych oraz blachownic. Sztywność ustroju osiągnięta zostaje przez przestrzenny układ stężeń z profili i prętów gładkich napinanych. W celu częściowej kompensacji sił oddziaływujących na istniejącą konstrukcję budynku, projektuje się układ cięgien prowadzonych poziomo na wysokości okapu muru.