Projekt zadaszenia dziedzińca Zamku Sułkowskich w Bielsku

Zespół projektowy
Dodatkowe informacje
Kategorie
Nowoczesna architektura Adaptacje i przebudowy Budynki usługowe Konkursy
W projekcie posadzki wykorzystano logo miasta wywodzące się od rzeki Białej oraz inicjałów miasta. Z poziomu użytkownika dziedzińca układ kompozycyjny czytany jest jako kręta ścieżka na końcu której napotykamy się na źródło wody - czyli pozostałość po zamkowej studni. Powiązanie historii zamku oraz kontekstu miejskiego dało czytelny przekaz projektowy. Kształt oraz lokalizacja studni na poziomie posadzki było kolejnym założeniem projektowym które dało początek kompozycji zadaszenia dziedzińca.