Projekt domu z elewacją z kamienia

Dom z kominkiem zewnętrznym

Nowoczesna mała architektura

Projekt pawilonu wystawowego w Poznaniu

Projekt nowoczesnego biurowca

Elewacja z blachy perforowanej

Projekt domu z nowoczesną dachówką antracytową

Dom w kolorach bieli i szarości z antracytową stolarką aluminiową

Nasza oferta to kompleksowe usługi w zakresie:
projekty architektoniczne, projekty wnętrz, obsługa administracyjna inwestycji

IDEA KONCEPCJA

Projekty koncepcyjne budynków, Projekty koncepcyjne aranżacji wnętrz
Projekty zagospodarowania terenu, Projekty obiektów małej architektury

Projekt koncepcyjny to efekt wspólnego poszukiwania przez architekta i klienta pomysłu i  idei optymalnych dla danej przestrzeni czy wnętrza. Dzięki temu powstają piękne nowoczesne projekty i ich  realizacje.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekty budowlane do pozwolenia na budowę, Projekty budowlane uszczegółowione
Zgłoszenie robót budowlanych, Pozwolenie konserwatorskie

Projekty budowlane do pozwoleń i zgłoszeń oraz projekty budowlane pozwalające na realizacje zamierzenia inwestycyjnego. Prowadzenie postępowania w sprawie uzyskania  decyzji o pozwoleniu na budowę

DETALE – TECHNOLOGIA

Projekty wykonawcze wielobranżowe, Projekty wykonawcze branżowe
Projekty wykonawcze wnętrz, Projekty infrastruktury

Projekt wykonawczy pozwala dopracować najmniejszy szczegół projektowanego obiektu. Dzięki temu realizacja przebiega bez problemów a zrealizowany projekt w 100% odzwierciedla koncepcje i projekt budowlany budynku

PRZEBUDOWY ADAPTACJE

Projekt przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, Adaptacja projektu typowego do działki
Projekt konserwatorski rewitalizacji i renowacji, Projekt rozbiórki budynku

Wiele obiektów architektonicznych wymaga odnowienia czy remontu by przywrócić im dawną świetność. Często jest to dostosowanie budynku do aktualnych przepisów, czy projekt zmiany sposobu użytkowania obiektu.

PROJEKTY INWENTARYZACJE

Inwentaryzacje budynków i obiektów budowlanych, Dokumentacja techniczna istniejących obiektów
Legalizacja samowoli budowlanej Projekt podziału fizycznego nieruchomości

Szeroki zakres inwentaryzacji obiektów budowlanych. Inwentaryzacje branżowe i inwentaryzacje ogólnobudowlane. Projekty  legalizacji samowoli budowlanej dla nadzoru budowlanego. Prowadzenie procedury legalizacji samowoli budowlanej

BADANIA ANALIZY

Certyfikat i charakterystyka energetyczna, Badania zabytków, programy konserwatorskie
Procedury administracyjne i uzgodnienia, Prowadzenie uzgodnień szczegółowych

Charakterystyka energetyczna pozwala w trakcie projektowania kontrolować parametry budynku tak by był to budynek energooszczędny czy budynek pasywny co pozwala na łatwe uzyskanie  dotacji z unii europejskiej

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

Projekty obiektów użyteczności publicznej, Projekt technologii gabinetów medycznych
Projekty obiektów NZOZ, projekty aptek, Projekty obiektów oświatowych i sportowych

Pracując z doświadczonym zespołem rzeczoznawców SANEPID, rzeczoznawca BHP, rzeczoznawca P.Poż. Projekty  obiektów gastronomicznych, projekty barów, projekty restauracji projekty hoteli, projekty obiektów sportowych, obiekty służby zdrowia obiektów usług medycznych i NZOZ, projekty szkół projekty przedszkoli. OPINIOWANIE PROJEKTÓW- UZGODNIENIA PROJEKTÓW

OBIEKTY USŁUGOWE

Kompleksowy projekt dla gastronomi, Projekty HORECA wraz z analizą
Opiniowanie projektów technologii, Analiza działki przed zakupem

Duże doświadczenie w projektowaniu dla branży HORECA czy gastronomicznej. Projekty wnętrz hoteli i restauracji oraz projekty technologii restauracji i hoteli PROJEKTY  WNĘTRZ  USŁUGOWYCH Wszystkie projekty są opiniowane  przez rzeczoznawców

NADZORY WYKONAWSTWO

Prowadzimy nadzory autorskie nad realizacjami Współpracujemy ze sprawdzonymi wykonawcami Realizujemy inwestycje pod klucz Świadczymy usługę: inwestor zastępczy

Współpraca z kierownikiem budowy i robót, Wykonujemy dokumentacje dla nadzorów autorskich, Opracowujemy rozwiązania równorzędne i zamienne, Opracowywanie dokumentacji po-wykonawczej, Współpracujemy z dostawcami materiałów i systemów Prowadzimy pełną kontrole procesu inwestycji

Zapraszamy do rozmowy najlepiej przy kawie, lubimy też telefon i Skype-a

KONTAKT

Podczas procesu inwestycyjnego kompleksowo zajmujemy się jego obsługą, projektowaniem i prowadzeniem procedury administracyjnej łącznie z uzyskaniem wszelkich koniecznych i wymaganych prawem budowlanym oraz przepisami odrębnymi pozwoleń i uzgodnień wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Każdorazowo elastycznie dopasowujemy zakres projektu budowlanego i każdego innego opracowania w zależności od planowanej funkcji obiektu oraz od warunków lokalizacyjnych i wytycznych Klienta.

Zakres projektu budowlanego musi uwzględniać w pełni specyfikę robót budowlanych oraz rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

Wszystkie projekty opracowujemy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi takimi jak : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa Prawo Budowlane, Polskie Normy i inne uchwały , rozporządzenia oraz ustawy włącznie z aktami prawa lokalnego takimi jak Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla którego każdorazowo uzyskujemy wypis i wyrys z Planu zagospodarowania dla działki na której realizujemy projekt czy Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będąca wynikiem analizy urbanistycznej.

Prowadzenie procedury administracyjnej w zakresie:

 • projektant działa jako pełnomocnik klienta
 • architekt przygotowuje i wypełnia wnioski oraz kompletuje załączniki
 • pracownia pozostaje w kontakcie z urzędem i monitoruje przebieg procedury
 • finalnie klient otrzymuje decyzję, uzgodnienie, lub warunki dostawy mediów, inne konieczne dokumenty

Wykonujemy wszystkie opracowanie wynikające z warunków lokalizacyjnych działki budowlanej jak i przepisów odrębnych:

 • Projekt zjazdu z działki drogowej
 • Dokumentacja geotechniczna (badania gruntu), w razie potrzeby projekt geologiczny
 • Projekty przyłączy zgodne z warunkami technicznymi   dysponenta odpowiedniej sieci
 • Uzyskania zgody na wycinkę drzew

Zakres usług jmsSTUDIO obejmuje:

 • projekt koncepcyjny
 • projekt architektoniczny
 • projekt budowlany i budowlany wielobranżowy
 • projekt zagospodarowania terenu
 • analiza nasłonecznienia i przesłaniania dla budynku
 • projekt konstruktorski
 • projekt wykonawczy wielobranżowy
 • projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (WOD-KAN-GAZ-CO)
 • projekty dla odnawialnych źródeł energii
 • pełną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przedmiar prac
 • wymagane Prawem Budowlanym uzgodnienia i pozwolenia takie jak: opinia rzeczoznawcy d/s BHP, d/s higieniczno-sanitarnych, d/s p. Pożarowych
 • uzgodnienie projektu z Wydziałem Ochrony Środowiska
 • uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Wojewódzkich i ZIKIT-em
 • uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzgodnienie z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków
 • projekt wnętrz nowoczesnych prostych oraz projekty wnętrz klasycznych - każdy projekt indywidualny jest inny i zaprojektowany adekwatnie do potrzeb klienta
 • projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i projekt instalacji odgromowej
 • projekty SAP, DSO oraz projekty instalacji nisko prądowych w tym CCTV
 • dokumentacja formalno – prawna dla każdej inwestycji
 • nadzór autorski
 • projekt powykonawczy