PROJEKT PIĘKNEGO DUŻEGO NOWOCZESNEGO DOMU Z TARASAMI NA SPADKU I ELEWACJĄ Z ŁUPKA TO PROJEKT REZYDENCJI W NOWYM SĄCZU Z WIDOKIEM NA GÓRY I PERGOLĄ DREWNIANĄ Zobacz projekt

Projekt budowlany WYKONAWCZY - konieczność czy kaprys Inwestora?

Czym różni się projekt architektoniczno budowlany pod pozwolenie na budowę od projektu budowlanego wykonawczegoomeprazole dosage.

Zacznijmy od projektu architektoniczno budowlanego, ponieważ powstaje on jako pierwszy etap realizacji.Projekt arch. bud. Służy dwóm celom :

  • na jego podstawie uzyskujemy pozwolenie na budowę
  • na jego podstawie realizujemy obiekt

I tu pojawia się kwestia zakresu i dokładności projektu arch. budowlanego.

Dla realizacji pierwszego celu wystarczy minimalny zakres: rzuty, przekroje, elewacje, projekt zagospodarowania terenu, część konstrukcyjna i instalacyjna. Warto podkreślić że projekt konstrukcyjny może być sprowadzony do minimum – schematy, obliczenia statyczne, ogólny opis. Podobnie jest z częścią architektoniczną, nie musi zawierać detali, szczegółowych opisów, zestawień materiałowych.Zadaniem postawionym przed projektemarchitektoniczno – budowlanym jest zobrazować obiekt i określić jego podstawowe parametry.

I tu zasada jest prosta, im mniej pokażemy w projekcie do pozwolenia na budowę, im mniej rzeczy doprecyzujemy , tym więcej będzie można pozmieniać w trakcie budowy, bez konieczności uzgadniania z urzędem. Tu jednak można powiedzieć stop, i zapytać jak na podstawie takiego minimum poprawnie wybudować budynek ? Czy to w ogóle możliwe ? Odpowiedź na te pytania powinna być jednoznaczna: TAK, w końcu jest to drugi cel dla którego projekt powstał.

W rzeczywistości bywa jednak inaczej. W przypadku prostych obiektów wykonywanych w technologi tradycyjnej, nie ma problemu. Wystarczy minimalny zakres projektu architektoniczno budowlanego, oraz wiedza i doświadczenie kierownika budowy.

A co z pozostałymi obiektami ?Tu warto napisać czym jest projekt budowlany wykonawczy. Powstaje on na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego. Jego głównym zadaniem jest doprecyzować wszystko co nie zostało powiedziane w projekcie arch. budowlanym.

Projekt wykonawczy zawiera te same rysunki rzutów, przekroi i elewacji co projekt arch. budowlany.

Projekt wykonawczy Detale

Jednak w tym przypadku rysunki są w większej skali co pozwala zamieścić na nich dużo więcej informacji. Dodatkowo pojawiają się dodatkowe rysunki takie jak przekroje i detale. Również cześć opisowa do projektu nie pozostaje bez zmian. Opis znacząco się poszerza zawiera już konkretne rozwiązania techniczno materiałowe, kompletne zestawienia użytych materiałów, karty katalogowe stosowanych produktów, informacje o atestach i aprobatach technicznych, producentach itd..
Mówiąc krótko projekt wykonawczy opisuje i precyzuje każdy szczegół związany z realizacją obiektu. Należy też pamiętać że projekt wykonawczy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę uzyskujemy raz dla projektu budowlanego, a projekt wykonawczy jest już tylko jego uzupełnieniem.