Projekt nowoczesnego domu na trudnej działce ze spadkiem w mieście to elewacje z cegły i efektowne mury oporowe z betonu architektonicznego jako element budynku na Dolnym Śląsku Zobacz projekt

Projekt domu na terenach zalewowych

PROJEKT DOMU

W większości przypadków będziemy musieli pogodzić się z faktem braku podpiwniczenia.Jeżeli jednak się uznamy, że piwnica w naszym domu jest niezbędna, możemy ją wykonać w formie tzw. wanny. Piwnica będzie razem z płytą fundamentową wylana z żelbetu jako monolityczna z zastosowaniem oczywiście betonu wodoszczelnego. Odnośnie samego budynku to powinniśmy się upewnić, że zamówiony u architekta projekt budowlany w sposób jasny i przejrzysty obejmuje zabezpieczenia na wypadek pojawienia się na naszej działce wody.

  • bryła budynku: prosta i zwarta
  • poziom parteru (przyziemia): zawsze ponad poziomem terenu. Na obszarach zalewowych polecam podnieść o maksymalną dopuszczalną wysokość, określoną w Planie Miejscowym danej gminy. Zazwyczaj jest to od 90 do 120cm
  • fundamenty: ławy tradycyjne z żelbetu, szersze i wylane na min. 10cm podkładzie z chudego betonu. Izolacje przeciwwodne pionowe i poziome najlepiej wykonać dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową. Wykonujemy przynajmniej dwie warstwy każda po min. 3mm
  • ściany fundamentowe: wykonujemy jako monolityczne aby uniknąć przecieków na spoinie np. bloczków betonowych. Ponadto do wykonania ścian powinniśmy użyć betonu wodoszczelnego o nasiąkliwości mniejszej niż 4%. Dodatkowo wykonujemy izolację przeciwwilgociową pionową podobnie jak na ławach fundamentowych za pomocą dyspersyjnej masy asfaltowo – kauczukowej ale o odporności na wodę pod ciśnieniem przynajmniej 0,8MPa przy grubości 4mm. Jest to absolutne minimum. Izolację taką dobrze jest wyprowadzić około 30cm ponad poziom wykończonej posadzki parteru (przyziemia). Izolacja termiczna ścian fundamentowych powinna być wykonana w całości z płyt polistyrenu ekstrudowanego
  • drenaż opaskowy: należy go wykonać przed zasypaniem fundamentów. Nie zabezpieczy on przed zalaniem budynku w przypadku wylania rzeki, ale odprowadzi wody gruntowe gromadzące się w pobliżu fundamentu. Brak drenażu może spowodować, że woda zacznie nasz budynek „wypychać” do góry
  • podłoga na gruncie: to kolejny element budynku pozostający w bezpośrednim kontakcie z ziemią, a co za tym idzie jest narażony na działanie wód gruntowych. Płytę wykonujemy oczywiście jako monolityczną z betonu wodoszczelnego o nasiąkliwości mniejszej niż 4%. Dodatkowo pozioma izolacja przeciwwilgociowa jak na ścianach fundamentowych: dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowej o odporności na wodę pod ciśnieniem przynajmniej 0,8MPa przy grubości 4mm
  • ściany zewnętrzne: tu polecałbym stosowanie bloczków z betonu komórkowego a odejście od ceramiki poryzowanej. Do izolacji termicznej ścian zewnętrznych nie używamy wełny mineralnej. Stosujemy wyłącznie styropian i to najlepiej twardy. Ściana zewnętrzna powinna posiadać szczelinę powietrzną zapewniającą przepływ powietrza w pionie więc najpopularniejsza ściana dwuwarstwowa pustak + styropian zdecydowanie odpada
  • Odwodnienie dachu. Musimy pamiętać że wody gruntowe mogą się podnieść również podczas długotrwałych i intensywnych opadów deszczu. W większości przypadków woda opadowa z połaci dachowych, dojść, dojazdów czy placów manewrowych odprowadzana jest na tereny zieleni w granicy działki inwestora. Na obszarach zalewowych jest to niedopuszczalne. Woda opadowa musi być bezwzględnie odprowadzona do zbiorczej kanalizacji deszczowej a w przypadku jej braku, należy wykonać na naszym terenie studnie chłonne (doły chłonne) w których woda odparowuje swobodnie i do nich odprowadzać deszczówkę.

Na terenach zalewowych musimy jednak liczyć się z najgorszym czyli, że pobliska rzeka przerwie wał a nasza działka znajdzie się pod wodą. Nie pomoże wtedy drenaż, czy studzienki chłonne. Przy zastosowaniu w/w zabezpieczeń możemy być spokojni że woda nie dostanie się przez podłogę ale jeżeli poziom wody będzie się podnosił wedrze się ona do budynku przez otwory w ścianach zewnętrznych: okna, drzwi. Możemy wtedy jedynie zminimalizować powstałe szkody. Znaczenie ma jakość zastosowanych materiałów do budowy i wykończenia domu. Powinny posiadać wszelkie atesty i być: wodoszczelne, wodoodporne lub zabezpieczone przeciwwilgociowo. Unikajmy drewna, którego nie możemy zabezpieczyć. Mówię tu o boazeriach, parkietach czy panelach drewnianych. To które występuje z konieczności np. w konstrukcji schodów musimy zabezpieczyć preparatami przeciwwilgociowymi oraz przeciwgrzybicznymi. Łatwo się domyślić, że wykonanie tych wszystkich podstawowych zabezpieczeń jest kosztowne, nie ma również gwarancji, że przy prawdziwie dużej powodzi nasz dom przetrwa. Tak więc koszty wykonania wszystkich w/w zabezpieczeń są nieporównywalnie większe niż te, które poniesiemy przy zakupie działki w mniej zagrożonym obszarze.