Projekt zadaszenia dziedzińca Zamku Sułkowskich w Bielsku

962755694
Koncepcja przekrycia zamkowego dziedzińca powstała w oparciu o zachowanie pełnej funkcjonalności wnętrz, tak aby elementy konstrukcyjne nie ingerowały w strefę dziedzińca. Podstawową konstrukcję przykrycia dziedzińca tworzą, promieniście rozłożone wiązary kratowe.
034660706
W projekcie posadzki wykorzystano logo miasta wywodzące się od rzeki Białej oraz inicjałów miasta. Z poziomu użytkownika dziedzińca układ kompozycyjny czytany jest jako kręta ścieżka na końcu której napotykamy się na źródło wody - czyli pozostałość po zamkowej studni. Powiązanie historii zamku oraz kontekstu miejskiego dało czytelny przekaz projektowy. Kształt oraz lokalizacja studni na poziomie posadzki było kolejnym założeniem projektowym które dało początek kompozycji zadaszenia dziedzińca.
174252158
Drugą podporę dla nośnych wiązarów stanowi usytuowany w ich centrum,stalowy przestrzenny pierścień, tzw. tambur. Założeniem koncepcyjnym jest aby ten element został wykonany z profili zimnogietych zamkniętych (kwadratowych/prostokątnych) i walcowanych jako element wielogałęziowy. Koncepcja konstrukcji kratownic zakłada wykonanie wiązarów o pasach równoległych i wykratowieniu krzyżulcowym, elementy wiązarów zależnie od miejsca wbudowania wykonane zostaną z profili walcowanych i profili zamkniętych prostokątnych oraz blachownic. Sztywność ustroju osiągnięta zostaje przez przestrzenny układ stężeń z profili i prętów gładkich napinanych. W celu częściowej kompensacji sił oddziaływujących na istniejącą konstrukcję budynku, projektuje się układ cięgien prowadzonych poziomo na wysokości okapu muru.
286000944
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii oświetlenia możliwa jest zmiana efektu wizualnego przestrzeni. W posadzce dziedzińca zostały rozmieszczone reflektory iluminacyjne podświetlające elewacje atrium oraz delikatne oświetlenie LED wzdłuż ścieżki na dziedzińcu. Oba rozwiązania wykorzystują możliwość zmiany kolorów w systemie RGB. Podobne rozwiązanie zastosowano w projektowanym na miejscu dawnej studni „oczku wodnym”, w którym zainstalowane zostanie oświetlenie. Dodatkowe listwy LED RGB zamontowane zostaną na kręgach stanowiących konstrukcję zadaszenia.
ZOBACZ INNE PROJEKTY